image banner
Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 09/01, tại Nhà hát thành phố, Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến các Nghị quyết.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm các Nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 23/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45 - NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Anh-tin-bai

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tham dự Hội nghị.

Thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao có thể nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0