image banner
Đại hội Chi bộ Bảo tàng Hải Phòng (nhiệm kỳ 2022 - 2025)
Ngày 06/7/2022, Chi bộ Bảo tàng Hải Phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngày 06/7/2022, Chi bộ Bảo tàng Hải Phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; Đỗ Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; Đàm Thị Vân Anh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; Trần Thị Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao; Các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao cùng toàn thể các đồng chí đảng viên và các quần chúng ưu tú Chi bộ Bảo tàng Hải Phòng.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội

Chi bộ Bảo tàng Hải Phòng là Chi bộ cơ sở trực thuộc, dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao. Chi bộ thực hiện công tác lãnh đạo quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố. Tổng số đảng viên trong chi bộ có 17 đồng chí, trong đó có 14 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị, đoàn thể chủ động triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đạt được nhiều thành tựu và được lãnh đạo các cấp công nhận và khen thưởng. Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động có ý thức chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị; đạo đức sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, thái độ làm việc nghiêm túc; tình hình tư tưởng ổn định, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.


Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Bảo tàng Hải Phòng đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động trưng bày mang ý nghĩa lịch sử nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước. Tổ chức sưu tầm được 1.818 tài liệu, hiện vật phục cụ công tác chỉnh lý, nâng cấp phòng trưng bày cố định và xây dựng các trưng bày chuyên đề, đảm bảo công tác trưng bày được hấp dẫn và sinh động hơn, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Thị Nguyệt Nga trình bày tham luận tại Đại hội

Do tình hình dịch bệnh liên tục có nhiều diễn biến phức tạp nên trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Bảo tàng Hải Phòng đã thực hiện mở cửa Nhà trưng bày phục vụ đón khách tham quan với 919 buổi mở cửa, đón 32.813 lượt khách tham quan. Thường xuyên cử cán bộ thuyết minh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến tham quan tại Bảo tàng và các di tích Đình Kênh, đền Nghè, di tích số 1/42 Mê Linh và bãi cọc Cao Quỳ. Bên cạnh đó, đối với hoạt động kiểm kê, bảo quản: Hoàn thành xây dựng sưu tập di chỉ khảo cổ học Cát Đồn (Cát Bà) và bộ sưu tập hiện vật phong trào cách mạng từ cuối thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. Hoàn thành công tác bảo quản hệ thống hiện vật tại kho tham khảo, kho gốm, sứ, đá và hệ thống hiện vật mới sưu tầm nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn cũng như giá trị của hiện vật, tài liệu. Triển khai công tác bảo quản kỹ thuật, trị liệu khẩn cấp đối với những hiện vật đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng bao gồm các chất liệu kim loại, giấy, vải… tại Nhà trưng bày Bảo tàng.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động sâu sắc đến sức khỏe, đời sống các tầng lớp nhân dân cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương và của chi bộ. Đơn vị cùng một lúc thực hiện nhiệm vụ kép: “vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy cấp trên và tập thể lãnh đạo chi ủy, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Bảo tàng luôn đoàn kết nhất trí, không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy Chi bộ Bảo tàng đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đoàn kết, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, đơn vị và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Chi ủy Chi  bộ Bảo tàng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Chi bộ và đảng viên, viên chức và người lao động, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Các hoạt động trưng bày tuyên truyền, kiểm kê bảo quản, nghiên cứu, nghiệp vụ di tích và công tác hành chính tổng hợp đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chi tiêu kế hoạch. Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Nội bộ đơn vị đoàn kết, giữ vững kỷ luật kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại nơi làm việc. Chi ủy thường xuyên tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức trong đảng viên, viên chức. Bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị của đảng viên ngày càng được nâng lên, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đổi mới của đất nước. Nhiều đảng viên, viên chức đã có chuyển biến tích cực về thái độ, phong cách làm việc, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, chăm lo xây dựng củng cố tổ chức, định hướng nội dung hoạt động, tạo điều kiện để các tổ chức công đoàn, chi đoàn phát huy vai trò. Nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động được công đoàn viên, viên chức hưởng ứng tích cực. Niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền được củng cố và tăng cường.

anh tin bai

Đồng chí  Trần Thị Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

anh tin bai


Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Bảo tàng đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai chỉ đạo trong thời gian tới, Chi bộ Bảo tàng cần đặc biệt quan tâm lưu ý trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Bảo tàng đã ban hành Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sát với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm các quy định của Đảng. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp 2-3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch các cấp giao.

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu ra Chi ủy Chi bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bảo tàng nhiệm kỳ 2022-2025./.

anh tin bai
anh tin bai

Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội

- Minh Phương -

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0