image banner
Quá trình hình thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng

Sơ lược Quá trình hình thành Sở Văn hóa và Thể thao

Theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo ( trừ quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao có 2 trụ sở làm việc là số 18 phố Minh Khai, quận Hồng Bàng và số 17 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Trụ sở số 18 Minh Khai là nơi làm việc của Giám đốc, Phó giám đốc Sở và một số phòng chức năng như: Văn phòng, Phòng Tổ chức – Pháp chế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Phòng Quản lý Văn hóa. Trụ sở số 17 Lạch Tray, Sở Văn hóa và Thể thao bố trí nơi làm việc của Phó giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực thể dục thể thao, phòng thanh tra, phòng quản lý di sản văn hóa, phòng quản lý thể dục thể thao và phòng thể thao thành tích cao.

Với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hợp lý, tinh gọn, Sở Văn hóa và Thể thao luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phó.  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0