image banner
LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 1/8 ĐẾN 18/8/2021

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2021

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
Chủ nhật
01/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ hai
02/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:30 Giao ban Sở Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: Các PGĐ, Trưởng các PCN

8:00
 
Chiều
16:00 Họp nghe báo cáo v/v thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Trụ sở UBND thành phố
 

Phạm Thị Tô Trang:

Thanh tra:

14:00
 
Thứ ba
03/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
15:30 họp Thường trực Thành ủy Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Phòng Quản lý Văn hóa:

14:00
 
Thứ tư
04/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
10:00 HĐNT thành phố thẩm định kịch bản Chèo " Vùng Sáng Dương Kinh" Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Phòng Quản lý Văn hóa: TP. Theo giấy mời

8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ năm
05/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00 Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu phát triển thị trường , tăng cường hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển Du lịch của thành phố Hải Phòng đến năm 2030 Sở Khoa học và Công nghệ
 

Trịnh Văn Tú:

8:30 Họp về việc Đề án xây dựng các tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại 07 công viên, vườn hoa thuộc dải trung tâm thành phố và công viên Máy Tơ Sở Tài chính
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ sáu
06/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
15:30 Kiểm tra công tác tu bổ chống dột đình Hàng Kênh Đình Hàng Kênh
 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:

Bảo tàng Hải Phòng:

Trịnh Văn Tú:

14:00
 
Thứ bảy
07/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Chủ nhật
08/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ hai
09/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:30 Giao ban Sở Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: Các PGĐ, Trưởng các PCN

8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ ba
10/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
7:30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng năm 2021 Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Văn phòng:

Trần Thị Hoàng Mai:

Chiều
14:00
 
Thứ tư
11/08/2021
Cả ngày
8:00
 
8:00 Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2021 Trung tâm Hội nghị thành phố (Phòng 101)
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trịnh Văn Tú:

8:00 Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI (Nhiệm kỳ 2021 -2026) (Thời gian 02 ngày 11 -12/8/2021) Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trần Thị Hoàng Mai:

Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
14:30 Làm việc với Ban chỉ đạo Hè huyện Tiên Lãng Huyện Tiên Lãng
 

Phạm Thị Tô Trang:

Phòng Quản lý Thể dục thể thao:

Thứ năm
12/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao xin ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng Sở Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: Các PGĐ; TP. Theo giấy mời

15:00 Họp triển khai nhiệm vụ của UBND thành phố về chủ trương khảo sát khu vực bảo vệ di tích, khoanh vùng cắm mốc giới các di tích, khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng Phòng họp Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa: TP. Theo giấy mời

Trịnh Văn Tú: TP. Theo giấy mời

16:00 HĐNT thành phố thẩm định vở cải lương "Ngàn năm Đại Việt" Nhà hát thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Phòng Quản lý Văn hóa: TP. Theo giấy mời

14:00
 
Thứ sáu
13/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:30 Hội nghị nghe báo cáo về Đề án "Phát triển thể thao thành tích cáo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2026; định hướng đến năm 2030 Hội trường (Số 18 Minh Khai)
 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao: TP. Theo giấy mời

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Phạm Thị Tô Trang: TP. Theo giấy mời

10:30 HĐNT thành phố thẩm định chương trình nghệ thuật phục vụ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, biểu dương khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm liền Nhà hát thành phố
 

Phòng Quản lý Văn hóa: TP. Theo giấy mời

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Chiều
14:00
 
13:30 vv tiếp tục cho thuê mặt hồ Phương Lưu Sở Xây dựng
 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao:

Phạm Thị Tô Trang:

Thứ bảy
14/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
9:00 Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:

Trần Thị Hoàng Mai:

Chiều
14:00
 
Chủ nhật
15/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ hai
16/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:30 Giao ban Sở Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: Các PGĐ, Trưởng các PCN

8:00
 
9:45 Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: Các PGĐ, TP. Theo giấy mời

Chiều
14:30 Họp lấy ý kiến để tổng hợp báo cáo UBND thành phố về việc triển khai Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

14:00
 
Thứ ba
17/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00 Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại trong doanh nghiệp Liên đoàn Lao động thành phố
 

Nguyễn Thị Thu Hà: CĐ Sở

8:00
 
8:00 Hội nghị tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Sở Khoa học và Công nghệ
 

Trịnh Văn Tú:

Chiều
15:00 Chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, biểu dương khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm liền nhiệm kỳ 2015 -2020 Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Phòng Quản lý Văn hóa:

Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành phố:

Trần Thị Hoàng Mai:

14:00
 
Thứ tư
18/08/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
15:00 Họp xin ý kiến các sở, ban ngành, đơn vị liên quan đề thống nhất báo cáo UBND thành phố v/v khảo sát khu vực bảo vệ di tích, khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc các di tích, khu vực liên quan đến cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trịnh Văn Tú: TP. Theo giấy mời

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa: TP. Theo giấy mời

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0