image banner
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2023

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2023

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
Thứ hai
01/05/2023
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ ba
02/05/2023
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00