image banner
Thông báo mời thầu: Tư vấn xây dựng Đề án nghiên cứu, lựa chọn bổ sung tượng doanh nhân, công trình điêu khắc tại một số vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20220437497 - 00
Số hiệu KHLCNT 20220374029
Tên KHLCNT Xây dựng Đề án nghiên cứu, lựa chọn bổ sung tượng doanh nhân, công trình điêu khắc tại một số vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực Tư vấn
Bên mời thầu Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng
Tên gói thầu Tư vấn xây dựng Đề án nghiên cứu, lựa chọn bổ sung tượng doanh nhân, công trình điêu khắc tại một số vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Xây dựng Đề án nghiên cứu, lựa chọn bổ sung tượng doanh nhân, công trình điêu khắc tại một số vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí Lập đề án xây dựng tượng doanh nhân + chi phí tổ chức sáng tác tượng trong kinh phí chi sự nghiệp văn hóa thông tin được giao tại Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 15/12/2021
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/04/2022 16:54 Đến ngày 05/05/2022 17:00
Phát hành E-HSMT Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hải Phòng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0