image banner
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ

STT

Tên thủ tục hành chính

Hướng dẫn

Biểu mẫu

A

LĨNH VỰC VĂN HOÁ

1

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

Nội dung

Biểu mẫu

2

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

Nội dung

Biểu mẫu

3

Cấp Giấy phép phân loại phim

Nội dung

Biểu mẫu

4

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.

Nội dung

Biểu mẫu

5

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

Nội dung

Biểu mẫu

6

Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Nội dung

Biểu mẫu

7

Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Nội dung

Biểu mẫu

8

Thủ tục đăng ký lễ hội

Nội dung

Biểu mẫu

9

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Nội dung

Biểu mẫu

10

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung

Biểu mẫu

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung

Biểu mẫu

12

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung

Biểu mẫu

13

Thủ tục xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ nhân dân”

Nội dung

Biểu mẫu

14

Thủ tục xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ ưu tú”

Nội dung

Biểu mẫu

15

Thủ tục xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thẻ

Nội dung

Biểu mẫu

16

Thủ tục xét tặng danh hiệu” Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể

Nội dung

Biểu mẫu

17

Thủ tục xét tặng “ Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật

Nội dung

Biểu mẫu

18

Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Nội dung

Biểu mẫu

19

Thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Nội dung

Biểu mẫu

20

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Nội dung

Biểu mẫu

21

Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Nội dung

Biểu mẫu

22

Cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung

Biểu mẫu

23

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung

Biểu mẫu

24

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung

Biểu mẫu

B

LĨNH VỰC THỂ THAO

25

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung

Biểu mẫu

26

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.

Nội dung

Biểu mẫu

27

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Nội dung

Biểu mẫu

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0