image banner
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

STT

Tên thủ tục hành chính

Hướng dẫn

Biểu mẫu

A

LĨNH VỰC VĂN HOÁ

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Nội dung

Biểu mẫu

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

Nội dung

Biểu mẫu

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập.

Nội dung

Biểu mẫu

4

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Nội dung

Biểu mẫu

5

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.

Nội dung

Biểu mẫu

6

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

Nội dung

Biểu mẫu

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Nội dung

Biểu mẫu

8

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Nội dung

Biểu mẫu

9

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

Nội dung

Biểu mẫu

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

Nội dung

Biểu mẫu

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Nội dung

Biểu mẫu

12

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Nội dung

Biểu mẫu

13

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

Nội dung

Biểu mẫu

14

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

Nội dung

Biểu mẫu

15

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Nội dung

Biểu mẫu

16

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Nội dung

Biểu mẫu

17

Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Nội dung

Biểu mẫu

18

Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Nội dung

Biểu mẫu

19

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Nội dung

Biểu mẫu

20

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Nội dung

Biểu mẫu

21

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm.

Nội dung

Biểu mẫu

22

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật.

Nội dung

Biểu mẫu

23

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu.

Nội dung

Biểu mẫu

24

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương

Nội dung

Biểu mẫu

25

Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Nội dung

Biểu mẫu

26

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nội dung

Biểu mẫu

27

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Nội dung

Biểu mẫu

28

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Nội dung

Biểu mẫu

29

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Nội dung

Biểu mẫu

30

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

Nội dung

Biểu mẫu

31

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

Nội dung

Biểu mẫu

32

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Nội dung

Biểu mẫu

33

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

Nội dung

Biểu mẫu

34

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu.

Nội dung

Biểu mẫu

B

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

Nội dung

Biểu mẫu

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

Nội dung

Biểu mẫu

3

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

Nội dung

Biểu mẫu

C

LĨNH VỰC THỂ THAO

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Nội dung

Biểu mẫu

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Nội dung

Biểu mẫu

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận.

Nội dung

Biểu mẫu

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.

Nội dung

Biểu mẫu

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga.

Nội dung

Biểu mẫu

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

Nội dung

Biểu mẫu

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

Nội dung

Biểu mẫu

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

Nội dung

Biểu mẫu

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

Nội dung

Biểu mẫu

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, lặn

Nội dung

Biểu mẫu

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker

Nội dung

Biểu mẫu

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

Nội dung

Biểu mẫu

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

Nội dung

Biểu mẫu

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

Nội dung

Biểu mẫu

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

Nội dung

Biểu mẫu

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

Nội dung

Biểu mẫu

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Nội dung

Biểu mẫu

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

Nội dung

Biểu mẫu

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

Nội dung

Biểu mẫu

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

Nội dung

Biểu mẫu

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

Nội dung

Biểu mẫu

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

Nội dung

Biểu mẫu

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

Nội dung

Biểu mẫu

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

Nội dung

Biểu mẫu

25

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

Nội dung

Biểu mẫu

26

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

Nội dung

Biểu mẫu

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

Nội dung

Biểu mẫu

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

Nội dung

Biểu mẫu

29

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

Nội dung

Biểu mẫu

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

Nội dung

Biểu mẫu

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

Nội dung

Biểu mẫu

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

Nội dung

Biểu mẫu

Tài liệu đính kèm

Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0