image banner
BÁO CÁO Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 29/5/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hoạt động kinh tế đối ngoại và mở rộng không gian kinh tế thành phố đến năm 2010, định hướng 2020
BÁO CÁO Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 29/5/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hoạt động kinh tế đối ngoại và mở rộng không gian kinh tế thành phố đến năm 2010, định hướng 2020
Tại đây
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0