image banner
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2021

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2021

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
Thứ năm
01/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00 Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 năm 2021 Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Chiều
16:00 HĐNT thành phố thẩm định chương trình múa rối: " Huyền thoại Cát Bà" Nhà hát thành phố
 

Phòng Quản lý Văn hóa: TP. Theo giấy mời

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

14:00
 
Thứ sáu
02/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
8:00 Họp Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quần thể sân golf Hải Phòng Sở Kế hoạch đầu tư
 

Trịnh Văn Tú:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Chiều
14:00 Họp về việc thẩm định Đề án cơ chế hỗ trợ tài chính duy trì và phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng giai đoạn 2021-2026 Sở Tài chính
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Phòng Quản lý Thể dục thể thao:

Phạm Thị Tô Trang:

14:00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

14:00
 
Thứ bảy
03/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Chủ nhật
04/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ hai
05/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:30 Giao ban Sở Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: Các PGĐ, Trưởng các PCN

8:00
 
Chiều
14:00
 
15:00 Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" "Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 cấp cơ sở" Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Phòng Quản lý Văn hóa: TP. Theo giấy mời

Thứ ba
06/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
8:00 Họp V/v Phó chủ tịch UBND thành phố Lê khắc Nam mghe báo cáo việc triển khai hoạt động của Tổ công tác giải quyết trình tự, thủ tục các dự án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố thành lập theo Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Trụ sở UBND thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Chiều
14:00
 
16:15 Họp v/v cấp kinh phí cho CLB Bóng đá Hải Phòng UBND thành phố
 

Phạm Thị Tô Trang:

Phòng Quản lý Thể dục thể thao:

Trần Thị Hoàng Mai:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Thứ tư
07/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
7:30 Làm việc với đoàn kiểm tra công tác ISO Sở Văn hóa và Thể thao Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Văn phòng: Các PCN

8:00
 
Chiều
14:00
 
14:00 Họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc của Thành uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Văn phòng Thành ủy
 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:

Trịnh Văn Tú:

Thứ năm
08/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00 họp v/v tạm dừng bán vé tham quan đảo Cát Dứa 1 (Đảo Khỉ) Sở Tài chính
 

Trịnh Văn Tú:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Chiều
14:30 vv đề xuất giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình cải tạo sửa chữa nhà thi đấu tại khu liên hiệp thể thao hải Phòng Sở Xây dựng
 

Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT HP:

Phạm Thị Tô Trang:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

14:00 Họp Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Văn phòng Thành ủy
 

Phòng Quản lý Văn hóa:

Trịnh Văn Tú:

Thứ sáu
09/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00 Lễ tôn vinh người hiến máu và các hoạt động hành trình Đỏ - Giọt Hồng Đất cảng năm 2021 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 

Trịnh Văn Tú:

Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình:

8:00
 
Chiều
14:00 Họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Chỉ đạo 35 thành phố Văn phòng Thành ủy
 

Phòng Quản lý Văn hóa:

Trần Thị Hoàng Mai:

14:00
 
16:30 Tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Thứ bảy
10/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
9:30 Lễ Phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Văn phòng:

Chiều
14:00
 
Chủ nhật
11/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:00
 
Thứ hai
12/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
9:45 Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở về công tác cán bộ Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

8:30 Giao ban Sở Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: Các PGĐ, Trưởng các PCN

10:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở mở rộng về công tác cán bộ Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

11:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở về công tác cán bộ Hội trường Sở (Số 18 Minh Khai)
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Chiều
14:00 Họp v/v lập đề cương và dự toán chi tiết "Số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng" Sở Thông tin và Truyền thông
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trịnh Văn Tú:

16:00 Họp v.v nâng cấp trường Trung cấp VHNTDL Hải Phòng thành trường Cao đẳng VHNT Phòng họp Sở (SỐ 18 Minh Khai)
 

Trường Trung cấp VHNT và DL:

Trịnh Văn Tú:

Phòng Tổ chức - Pháp chế:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

14:00
 
Thứ ba
13/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00
 
Chiều
14:30 Hội nghị về công tác cán bộ Đoàn Kịch nói
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

15:00 Hội nghị về công tác cán bộ Đoàn Chèo
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

14:30 vv nghiệm thu bàn giao điều chỉnh dự án quyết toán DADTXD công trình trung tâm huấn luyện và tổ chức thi đấu môn bắn cung Sở Xây dựng
 

Phạm Thị Tô Trang:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT HP:

14:00 Hội nghị trực tuyến triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trần Thị Hoàng Mai:

14:30 Họp thống nhất báo cáo UBND thành phố về Đề xuất phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xác định khu vực bảo vệ di tích, khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc giới các di tích , khu vực liên quan các vùng kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sống Bạch Đằng Phòng họp Sở Xây dựng
 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:

Trịnh Văn Tú:

Thứ tư
14/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

8:00 Công văn về việc mời dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII; quán triệt, triển khai Kết luận HNTU lần thứ 4 Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Phòng Tổ chức - Pháp chế:

Trần Thị Hoàng Mai:

8:00
 
8:00 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kính mời đại biểu dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Trịnh Văn Tú:

Phòng Tổ chức - Pháp chế:

8:00 Khai mạc Lớp tập huấn Hướng dẫn viên thể dục thể thao thành phố Hải Phòng hè năm 2021 Hội trường Sở (Số 17 Lạch Tray)
 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao: TP. Theo giấy mời

Phạm Thị Tô Trang: TP. Theo giấy mời

Chiều
14:30 v/v kiểm tra Dự án đầu tư Khu huấn luyện Đua thuyền thành phố Hải Phòng giai đoạn I Khu Huấn luyện đua thuyền
 

Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT HP:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Phạm Thị Tô Trang:

14:00 Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 (mở rộng) Kho Bạc Nhà nước Hải Phòng
 

Phòng Tổ chức - Pháp chế:

Trần Thị Hoàng Mai:

14:00 Phó chủ tịch TP Lê Khắc Nam nghe báo cáo ve tình hình, kế hoạch thực hiện đối với các Dự án đang triển khai và các Dự án đề xuất mới của Công ty mặt trời Cát Bà UBND thành phố
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trịnh Văn Tú:

15:00 Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức , Trưởng đoàn HLV và bốc thăm xếp lịch Giải Bóng đá Hoa Phượng lần thứ XII năm 2021 Hội trường Sở (Số 17 Lạch Tray)
 

Phạm Thị Tô Trang: TP. Theo giấy mời

Phòng Quản lý Thể dục thể thao: TP. Theo giấy mời

14:00 Công văn mời dự Chương trình làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy tại quận Lê Chân UBND quận Lê Chân
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Thứ năm
15/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
8:00 Chương trình thăm và làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy với Đảng bộ huyện Thủy Nguyên Huyện Thủy Nguyên
 

Trần Thị Hoàng Mai:

10:00 Kiểm tra công tác gia đình tại Huyện Cát Hải (02 ngày 15-16/7/2021) Huyện Cát Hải
 

Trịnh Văn Tú:

Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình:

8:00 Hội nghị trực tuyến tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2021 Văn phòng Thành ủy
 

Trịnh Văn Tú:

Phòng Quản lý Văn hóa:

8:00 Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác bầu cử Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Phòng Quản lý Văn hóa:

Trung tâm Thông tin triển lãm và điện ảnh:

Trần Thị Hoàng Mai:

Chiều
14:00
 
14:00 Hội nghị giải quyết việc lấn, chiếm và xâm hại di tích lịch sử quốc gia đình An Biên Hội trường UBND quận Lê Chân
 

Trịnh Văn Tú:

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:

15:30 Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng đoàn Đoàn Chèo Hải Phòng Đoàn Chèo Hải Phòng
 

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Phòng Tổ chức - Pháp chế: TP. Theo giấy mời

15:00 Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng đoàn Đoàn Kịch nói Hải Phòng Đoàn Kịch nói
 

Phòng Tổ chức - Pháp chế: TP. Theo giấy mời

Trần Thị Hoàng Mai: TP. Theo giấy mời

Thứ sáu
16/07/2021
Cả ngày
8:00
 
Sáng
11:10 Công văn mời dự Hội nghị cán bộ thành phố về công tác tổ chức cán bộ Trung tâm Hội nghị thành phố
 

Trần Thị Hoàng Mai:

Phòng Tổ chức - Pháp chế:

8:00 Họp về việc giảm giá vé tham quan, phí, lệ phí và hỗ trợ dừng đóng bảo hiểm xã hội theo Đơn kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ Sở Tài chính
 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

8:00
 
8:30 Họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp
 

Phòng Tổ chức - Pháp chế:

Phạm Thị Tô Trang:

8:00 Tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI UBND xã Hữu Bằng
 

Trần Thị Hoàng Mai:

8:30